A JÓ MÁRKA EGY BIZTOS PONT AZ EGYRE BIZONYTALANABB VILÁGBAN

Valami, amire számíthatunk. Érték.

Az erős márkáknak ezért nemcsak az emberek fejében van fontos helye, hanem az emberek szívében is. Mert elsősorban érzelmek irányítanak minket. Olyan pozitív tulajdonságokat keresünk a márkákban, mint embertársainkban. Ezért kell odafigyelni rá, gondozni, fejleszteni, vagy ha úgy érezzük, újratervezni. Felemelő, felelősségteljes és korántsem egyszerű feladat: mutatjuk, miben tudunk segíteni.

SZAKTERÜLETEINK

SZAKÉRTŐI REFERENCIÁK

Baja Város Önkormányzata

Kommunikációs helyzetelemzés, integrált városmarketing terv és pilot koncepciók elkészítése Baja város részére. Szakértői csapatunk 2018 végén kapott felkérést Baja Város Önkormányzatától is egy komplex városmarketing stratégia kialakítására a CLLD pályázati tevékenységhez kapcsolódóan. A projekt keretén belül egy, a  marketingkommunikációt tekintve nagyon heterogén környezetet térképeztünk fel mélyinterjúk és szekunder dokumentumok segítségével.

Az együttműködés során elkészült a város első egységes integrált marketingstratégiája, turisztikai marketing koncepciója, és márkakézikönyve, amely mentén mindhárom esszenciális célcsoportot (helyiek, turisták és befektetők) is hatékonyabban szólíthatják meg a város kommunikációját szervező belsős munkatársak és a bevont ügynökségek.

Magyar Turisztikai Ügynökség

A Magyar Turisztikai Ügynökség megalapítását követően új desztinációs régiókat határozott meg. A marketingkommunikációs kampányok elindulása előtt egy átfogó kutatási projekt vezetésére kérték fel szakértőinket, amely során az egyes turisztikai régiók alapján meghatároztuk az újonnan létrejött desztinációk márkáiának alapjellemzőit.

Feladataink közé tartozott az MTÜ által kialakított 20 turisztikai térség önálló márkaprofiljának létrehozása, a pozícionálás és a kulcsüzenetek meghatározása, a megkülönböztető élményígéretek, turisztikai értékek kialakítása, márkázás tematikájú workshopok szervezése az egyes turisztikai térségek vezetőivel, az álláspontok egységesítése, az információk rendszerezése a márkakézikönyv és stratégia elkészítéséhez

Repjegy.hu

Hazánk legnagyobb repülőjegy aggregátora, a repjegy.hu részéről 2017-ben érkezett felkérés az egységes márkakommunikáció megalkotására. A többhónapos folyamat alatt a branding kulcsmodell alkalmazásával meghatároztuk a márka alapvető értékeit, a kommunikáció stílusát, a márkaszemélyiséget valamint az ügyfelek részére hozzáadott értéket teremtő, a mindennapi kommunikációba beépülő megkülönböztető előnyöket.

A projekt kapcsán megalkotásra került a repjegy.hu márkakézikönyve is. A brandbook több mutációban is elérhető, segítségével az új munkatársak beilleszkedési idejét is rövídíteni tudták.

SZAKÉRTŐI CSAPATUNK SZÉLESKÖRŰ TAPASZTALATTAL ÁLL RENDELKEZÉSÉRE

Tekintse meg szolgáltatásainkat