Insight elemzések készítése

A stratégiát megelőzően komplex márkakutatások készítése.

Elemei: márkaaudit készítése, a márkaértékek azonosítása, a fogyasztói élményút meghatározása, célcsoport szegmentáció, a termékportfólió elemzése, primer marketingkutatások (fókuszcsoport, mélyinterjú, reprezentatív felmérések) szervezése, valamint a meglévő adatokból, korábbi kampányokból származó tapasztalatok elemzése.

Stratégiai tervezés

A márkaélmény megtervezését követően kreatív koncepciók kialakítása, ami tartalmazza a márka karakterét, hangvételét, és a pozícionáláshoz, megkülönböztetéshez azonosított kiemelt tulajdonságokat. Az adott projekthez legjobban illeszkedő márkamodellben megtalálható állandó elemek: a központi ötlet, a célok, értékek, a márka-személyiség, és pozícionálás. Ezek szolgálnak alapul a fogyasztói élményút megteremtéséhez, az arculati elemek kialakításához, az üzenetrendszerhez, a szlogenhez, a co-branding megoldásokhoz vagy a munkáltatói márkaépítéshez.

A márkaélmény megteremtése

A fogyasztói élményút érintkezési pontjainak azonosítása, a csatornák egységes tervezése, és ehhez tartalomstratégia kialakítása. Az összekapcsolt élmények által alakul ki a különbözőség: a márkastratégia „lefordítása” élményekre egy egyedi és maradandó kapcsolatot eredményez a fogyasztóval, ami a kereslet és a márkahűség mozgatórugója. A folyamat elemei: a fogyasztói élményút feltérképezése, elemzése és optimalizálása, a munkavállalók bevonása a folyamatba, megvalósítás és változásmenedzsment, a bevezetésre vonatkozó belső és külső kommunikáció teljeskörű megszervezése.

Kreatív tervezés

Az erős márkák ugyanúgy jól körülhatárolható személyiségjegyekkel rendelkeznek, mint az emberek. A vizuális megjelenés, a verbális identitás, vagyis hogy hogyan szólítja meg a környezetét ezért gondos tervezést igényel. A márkáknak olyan a megjelenésük, úgy beszélnek, viselkednek, ahogyan azt a fogyasztóik (akár tudat alatt is) elvárják tőlük. Ez kreatív tervezést igényel, amelynek elemeit a márkakézikönyv tartalmazza. Az egységes arculati megjelenés (logótervezés, vizuális elemek lefektetése) mellett az értékek mentén megfogalmazott „ernyőüzenet” vagyis a szlogen is a központi identitás része, emellett a kézikönyv olyan iránymutatást tartalmaz, ami új belépők (ügynökségek, új munkavállalók) instruáláshoz is tökéletesen alkalmas.

Márkafolyamat menedzsment

A folyamat sikerességéhez elengedhetetlen a márkára ható kulcsfontosságú munkavállalók és szervezeti egységek bevonása, ötleteik beépítése, erőfeszítésük jutalmazása. A megvalósítási szakaszban így már olyan, számukra nem idegen eredményekkel találkozhatnak, amivel azonosulni tudnak, és a szervezeten belül is elfogadóbb attitűddel állnak hozzá a változásokhoz. Ebben a szakaszban a cég méretéhez igazított, szervezetfejlesztésben már működő javaslatokkal segítjük a folyamatokba való beépülést.